Arbetssätt

Med kunden i fokus upprättas en genomförandeplan utifrån beställt biståndsbeslut.  Genomförandeplanen går ut på att kunden ska kunna påverka hur insatserna ska utformas och vilka tider de ska göras. Kontaktpersonen ser till att alla önskemål samt viktig information uppdateras i planen samt vidarebefordras till samordnare och övriga medarbetare som är i kontakt med kunden.

Via tidsredovisningsappen Paragå loggar medarbetarna när de kommer och går från kunden samt fyller i de insatser de har gjort och dokumenterar avvikelser i en journal som är tillgänglig för andra medarbetare som går dit.

Medarbetarna verkar som kundens förlängda arm och ser hela tiden när behovet förändras. De återkopplar till samordnare som i sin tur återkopplar till anhöriga samt biståndshandläggare. Det kan gälla minskad eller utökad tid för en specifik insats eller en helt ny insats som kunden är i behov av.  Vi är behjälpliga att överklaga tillsammans med kund eller anhöriga om ett befintligt eller nytt biståndsbeslut ej fungerar.

 

Synsätt

Eftersom vi alltid ser människan bakom sjukdomen och har stor respekt för kundens egna vilja och integritet ger vi alltid kunden egna val. Det kan vara så enkelt att fråga om kunden vill ha te eller kaffe på morgonen fastän vi vet att kunden kanske inte kan svara på det och då hjälper vi kunden fram till ett val utan att stressa eller påtvinga. Kunden får då känna en delaktighet och att beslutet inte tas över huvudet. Vi ser också till att kunden får vara delaktiga i de insatser vi gör, tex. att få hålla i en trasa och putsa lite på bordet medan vi städar och sjunger tillsammans. Vi lämnar aldrig en kund själv i ett rum utan ser alltid till att kunden är närvarande i de insatser vi gör i hemmet till den mån det går.

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Stockholms Demens och Specialteam kan följande steg göras:

 

  • Du ber om att bli uppringd eller så ringer du oss på 08-410 716 50
    Du kan även maila till info@sthlmsdemensteam.se
  • Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss
  • Därefter hänvisar vi dig vidare till äldre direkt,  08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare
  • Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Stockholms Demens och Specialteam som din utförare
  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning
  • Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten med dig när det gäller de vardagliga sysslorna

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)