Specialteam

1195 startade vi ett specialteam som inriktar sig på olika former av psykisk ohälsa.

Teamet arbetar utifrån ett professionellt bemötande för att hantera personer med svåra aggressionsutbrott, missbruksproblem, hjärnskador och olika psykiska handikapp.

Medarbetarna i teamet handplockas utifrån varje enskild kund då de har olika specialinriktningar och erfarenheter. De går ofta varsamt fram och börjar med att lyssna och sedan bedöma situationen då det kan ta tid att bygga upp en trygg relation. De skapar tillsammans med kunden en genomförandeplan och arbetar utifrån mål och delmål när de utför insatser, det kan handla om vräkningshot, strukturera och skapa ordning i hemmet eller hjälpa till med social träning.

Vi har som policy att inte köpa alkohol åt våra kunder då vi känner att det är motsägelsefull i det arbete vi gör varje dag med att försöka att hjälpa människor att få ett bättre och stabilare liv.

Information om teamet

Samarbetspartners

Vi samarbetar med socialtjänsten när det gäller uppdrag hos personer som är vräkningshotade från sina bostäder samt distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och anhörigkonsulenter.

Utbildningar

Alla medarbetare har en undersköterskeutbildning. Flertalet är utbildade till mentalskötare samt har påbyggnadsutbildningar. Till de kunder som är i behov av speciella insatser går endast våra erfarnaste medarbetare som har arbetat över 20 år i branschen.
Medarbetarna kompetensutvecklas årligen genom relevanta kurser och utbildningar.

Kunder

Kunderna beviljas hemtjänstinsatser ifrån ett biståndsbeslut och vi hjälper till att föra kundens talan om hon/han vill ha minskad eller utökad hjälp. Medarbetarna är även utbildade att känna av vad varje person är i behov av för specifika insatser i den dagliga vardagen.Vi är vana att hjälpa kunder som ej har en fast bostad för tillfället eller som bor på ett stödboende. Vi hjälper till att ordna med ansökningar till bostad, arbetsförmedlingar och rehabilitering. Vi gör upp genomförandeplaner och ser till att räkningar betalas och att kunden uppfyller och upprätthåller de krav som ställs för att få ett eget boende.

Psykiska sjukdomar

Psykiska sjukdomar inkluderar en rad olika tillstånd så som, schizofreni, bipolär sjukdom, panikångest och andra former av psykiska störningar som psykoser eller tvångssyndrom (OCD). Psykiska problem kan vara ärftligt eller komma från upplevda trauman eller en svår uppväxt.
Psykiska störningar kan också bestå av allmänna psykiska problem som försvårar vardagen. Det kan vara stark ångest förknippad med depression, eller en empatistörning. En psykiskt sjuk person som lider av störningar som psykos eller andra psykiska problem behöver ofta hjälp och stöd från sin omgivning. Många med psykiska problem kan inte själva be om hjälp eftersom förnekelse ofta är en del av sjukdomen. Därför är det viktigt för medarbetarna och anhöriga att vara uppmärksam om man märker att personen har varit nedstämd eller slutat med ett intresse utan anledning. Även fast omgivningen vet att en person kan vara psykisk sjuk kan den sjuke inte alls tolka det som en psykisk störning på grund av en förvrängd verklighetsuppfattning.

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Stockholms Demens och Specialteam kan följande steg göras:

 

  • Du ber om att bli uppringd eller så ringer du oss på 08-410 716 50
    Du kan även maila till info@sthlmsdemensteam.se
  • Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss
  • Därefter hänvisar vi dig vidare till äldre direkt  08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare
  • Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Stockholms Demens och Specialteam som din utförare
  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning
  • Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten med dig när det gäller de vardagliga sysslorna

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)