Ledsagning

Att gå till biblioteket för att låna en bok eller besöka en simhall tar många av oss för givet, men för den som är beroende av extra stöd kan det skapa en begränsning som leder till isolering i vardagen.  Vi tycker att det är en självklarhet att man oavsett funktionshinder ska kunna ta sig till olika aktivitet och därför följer våra medarbetare med de kunder som behöver en stöttande axel att luta sig emot.

Vi utgår utifrån kundens behov gällande dagar och tider samt hjälper till att boka eventuella färdmedel och evenemang.

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Stockholms Demens och Specialteam kan följande steg göras:

 

  • Du ber om att bli uppringd eller så ringer du oss på 08-410 716 50
  • Du kan även maila till info@sthlmsdemensteam.se
  • Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss
  • Därefter hänvisar vi dig vidare till äldre direkt  08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare
  • Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Stockholms Demens och Specialteam som din utförare
  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning
  • Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten med dig när det gäller de vardagliga sysslorna

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)