Hemtjänst

Vi tycker att varje människa har rätt att kunna få bo kvar hemma så länge som det känns tryggt och säkert och med vår hjälp är det möjligt!

Att få hjälpa en person som av olika skäl inte längre klarar av alla sysslor i det dagliga livet kan vara en utmaning men även en gåva.
Vi har stor respekt när vi besöker våra kunder och har som policy att alltid bli inbjudna i det egna hemmet. Medarbetarna arbetar utifrån biståndsbeslut, genomförandeplan och ramtid som betyder att kunden själv kan lägga upp och fördela tiden som ges i biståndsbeslutet och inte behöver följa tiderna som gets för specifika insatser utan kan fördela dem på övriga insatser.

Medarbetarna utgår från verksamhetens värdegrunder som är delaktighet, trygghet, lyhördhet och personligt engagemang. De arbetar utifrån individanpassade lösningar istället för kollektiva och ser människan bakom sjukdomen.

Har man som person ej någon form av psykisk ohälsa kan man självklart ändå välja oss som hemtjänstutförare.

Information

Tillgänglighet

Våra medarbetare finns på plats för att utföra insatser och larminsatser mellan klockan 07.30 till 22.00 alla dagar om året. Övrig tid utförs insatser av underleverantör.
Samordnare finns tillgängliga på verksamhetens kontor helgfria vardagar mellan 07.00 till 16.45 Helger och röda dagar mellan 07.00 till 16.45 har en medarbetare ansvar för att svara i verksamhetens telefon. Övrig tid hänvisar verksamheten till Trygghetsjouren som i sin tur återkopplar till verksamhetens medarbetare

Utbildningar

Alla fasta medarbetare har undersköterskeutbildning samt påbyggnadsutbildningar som specialistsköterskor, mentalskötare och äldrepedagoger.
Medarbetarna kompetensutvecklas årligen genom relevanta kurser och utbildningar och har varje år ett nytt tema/projekt som de fördjupar sig inom.

Paragå

Sedan maj 2014 har Stockholm stad infört ett tidsredovisningssystem som heter Paragå. Där registrerar medarbetarna information om när de kom och gick hos kunden samt vilka insatser som utförts.
Dokumentation gällande avvikelser görs på plats för att hela tiden ha den senaste informationen tillgänglig.
Vill man som anhörig kan man begära att ta del av dokumentationen som lagras i en journal, för att göra detta ska man fylla i en blankett som vi tillhandahåller och även få kundens godkännande.

Trygghet

Alla medarbetare har Id-brickor för att kunna legitimera sig hos kunden.
Behöver en medarbetare nås är de alltid tillgängliga under arbetstid genom en mobiltelefon, dit kan både kunder och anhöriga ringa.
Hos de kunder som önskar finns en kontaktbok där medarbetaren efter varje besök skriver ner information. Det är bra om man som person är orolig eller har en anhörig som vill se vad som händer.

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Stockholms Demens och Specialteam kan följande steg göras:

 

  • Du ber om att bli uppringd eller så ringer du oss på 08-410 716 50
    Du kan även maila till info@sthlmsdemensteam.se
  • Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss
  • Därefter hänvisar vi dig vidare till äldre direkt  08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare
  • Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Stockholms Demens och Specialteam som din utförare
  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning
  • Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten med dig när det gäller de vardagliga sysslorna

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)