Demensteamet

1992 startade vi det första demensteamet någonsin i Sverige.
Detta är vi väldigt stolta över!

Vi gjorde detta då det är något vi brinner lite extra för och tyckte att vården saknade kompetens när det kom till olika minnessjukdomar. Medarbetarna handplockades utifrån intresse och personlighet. De fick utbilda sig till specialistsköterskor, äldrepedagoger och Silviasystrar för att kunna arbeta utifrån olika metoder som bygger på verksamhetens värdegrunder. Vi utbildar årligen våra medarbetare för att vi alltid ska kunna tillgodose våra kunders olika minnessjukdomar och de utmaningar som kan uppstå.

 

Demensteamet är inte ett mindre team i hemtjänstverksamheten som hos många andra hemtjänster utan teamet står för halva vår verksamhet vilket gör att vi är helt fokuserade på det vi gör och har lång erfarenhet och kunskap inom området.  Externa aktörer vänder sig ofta till oss när de behöver utbildning, tips eller råd vilket visar på att vi  ligger i framkant när det gäller minnessjukdomar och arbetssätt kring det.

 

Vi ser alltid människan bakom sjukdomen och utgår från individanpassad vård med ett salutogent arbetssätt. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund så att kunden oavsett sin sociala, fysiska, psykiska och etniska bakgrund blir bemött med samma respekt och integritet.

Delaktighet, trygghet, lyhördhet och personligt engagemang är kännetecken för vår verksamhet.

 

År 2019 blev demensteamet stjärnmärkt av Svenskt Demencentrum. Det innebär att minst 80% av verksamhetens medarbetare har gått en handledd utbildning via Svenskt Demenscentrum för att få ytterligare kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Arbetsmetoder

Fråga oss gärna om du vill veta mer om hur vi arbetar med dem

Validationsmetoden

En metod som går ut på att ställa frågor som var, när, hur och inte varför. Genom att bekräfta personen i den situation han/hon befinner sig i kan den enskilde fokusera sig på vardagliga sysslor istället för sin oro och ångest.

Vårdasång

En viktig del i arbetet är att sjunga och eventuellt spela musik med och för kunden. Detta är en bra metod för att underlätta sysslor i vardagen och ta bort fokus på tex. ångest. Ibland kan våra medarbetare även ta med instrument och spela för kunderna vilket brukar vara mycket uppskattat

Reminiscensmetoden

En kommunikationsmodell som syftar till att tänka tillbaka på tidigare händelser och delar av livet. Metoden är inriktad på tidiga minnen som ofta finns kvar längre hos personer med minnessjukdomar. Metoden ger personer möjlighet att återuppleva en tid då han eller hon var aktiv och frisk. Vid minnesjukdomar försämras korttidsminnet vanligtvis tidigt. Att minnas sitt förflutna kan få personen att känna sig tryggare, höja livskvaliteten, öka självkänslan och förstärka identiteten.

Digitala terapidjur

Verksamheten har köpt in digitala terapidjur i form utav hundar och katter. De används främst hos våra kunder som upplever stor oro, vilsenhet och ensamhet i sin vardag. Djuren svarar på beröring och rörelser via sensorer och uppfattar när någon pratar med dem och svarar då tillbaka.  Vi upplever att våra kunder är mycket gladare och lugnare när de har terapidjuren i knä och får klappa, borsta och integrera generellt med dem. Medarbetarna använder dem även som ett arbetsverktyg för att knyta an till sina kunder genom att prata om tidigare minnen och känslor kunderna har haft med djur innan minnesjukdomarna blev påtagliga.

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Stockholms Demens och Specialteam kan följande steg göras:

 

  • Du ber om att bli uppringd eller så ringer du oss på 08-410 716 50
    Du kan även maila till info@sthlmsdemensteam.se
  • Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss
  • Därefter hänvisar vi dig vidare till äldre direkt,  08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där ansöker du om att få komma i kontakt med en biståndshandläggare
  • Till biståndshandläggaren säger du att du vill välja Stockholms Demens och Specialteam som din utförare
  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning
  • Vår kvalitetssamordnare bokar in ett möte med dig där ni går igenom dina behov och önskemål och upprättar på så sätt en veckoplan. Vi utser sedan en kontaktperson som kommer att ha den övergripande kontakten med dig när det gäller de vardagliga sysslorna

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)