Boendestöd

Att ta hand om barn, bostad, arbete och relationer kan kännas övermäktigt för alla människor under vissa perioder i livet, har man dessutom någon form av psykisk ohälsa kan det vara omöjligt att få det att gå ihop. Därför är våra medarbetare utbildade för att hjälpa till med det.

Vi stöttar i den dagliga vardagen genom att tillsammans upprätta en genomförandeplan som består av när och hur kunden vill ha hjälp.  Mål och delmål är en stor del av verksamhetens arbetssätt och genom att sätta upp ett antal sådana förtydligas behoven mer och kunden kan tillsammans med medarbetaren börja ta kontroll över sitt liv igen.

 

Hjälp med boende

Vi är vana att hjälpa kunder som ej har en fast bostad för tillfället eller som bor på ett stödboende. Vi hjälper till att ordna med ansökningar till bostad, arbetsförmedlingar och rehabilitering. Vi ser till att räkningar betalas och att kunden uppfyller och upprätthåller de krav som ställs för att få ett eget boende.

Biståndsbeslut

Då boendestödet är en insats man kan ha rätt till via Socialtjänstlagen kan stödet se olika ut på olika platser i landet, beroende på i vilken kommun du bor och hur behovet ser ut just där.

För att få boendestöd vänder du dig till biståndshandläggaren som hör till den stadsdel eller kommun du bor i. När du ansökt om boendestödet får du träffa handläggaren, ofta genom att denne besöker dig i ditt hem. Handläggaren ställer sedan frågor och du berättar om dina behov och önskemål – ofta vill handläggaren också ha tag i ett utlåtande från en arbetsterapeut eller annan person inom psykiatrin som visar hur din situation ser ut. Handläggaren gör en utredning och bedömer om du är berättigad till boendestöd, och i så fall i vilken omfattning.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Insatserna kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. En central del är att personen gör detta tillsammans med en boendestödjare.

Boendestödjare

Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också hjälpa den enskilde vid kontakter med myndigheter och vård- och omsorg och vid behov följa med personen till aktiviteter.

Hantering av pengar

Boendestödjaren stöttar dig att betala räkningar i tid och strukturera upp din ekonomi.

Behöver du mer stöd kring pengar och ekonomi kan du ansöka om god man eller förvaltare. Du ansöker om god man eller förvaltare hos överförmyndaren i din kommun.

OM DU VILL ATT VI KONTAKTAR DIG KAN DU FYLLA I FORMULÄRET NEDAN

Så här går du tillväga för att välja oss

 

För att välja Stockholms Demens och Specialteam kan följande steg göras:

 

  • Du ber om att bli uppringd eller så ringer du oss på 08-410 716 50
    Du kan även maila till info@sthlmsdemensteam.se
  • Vid ett första möte presenterar vi företaget och våra boendestödjare närmare.  Vi går igenom din livssituation och dina behov och berättar hur vi kan lägga upp insatserna utifrån biståndsbeslutet
  • Vi utser en kontaktperson som tillsammans med dig kommer att sätta upp mål och delmål vid varje träff för att säkerställa att alla behov täcks och att ni hela tiden arbetar framåt

Ert namn (obligatoriskt)

Ert telefonnummer (obligatoriskt)

Er epostadress (obligatoriskt)

Meddelande (obligatoriskt)